Πολιτική υγείας και Ασφάλειας

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε την ευθύνη για την παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, προμηθευτές και επισκέπτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μας.

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να:

  • Διατηρούμε έναν υγιεινό και ασφαλή χώρο εργασίας με ασφαλή πρόσβαση και έξοδο.
  • Παρέχουμε κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις.
  • Εξασφαλίζουμε ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου διεξάγονται συνεχώς με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου.
  • Παρέχουμε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες, κατάρτιση και επίβλεψη στους εργαζομένους ώστε να αποφεύγουν τους κινδύνους και να συμβάλλουν θετικά στην υγεία και την ασφάλεια.
  • Συμβουλεύουμε τους υπαλλήλους σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια της εργασίας
  • Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση του προσωπικού στις κατάλληλες συμβουλές για την υγεία και την ασφάλεια.

Χρειάζεστε αληθινές τεχνικές λύσεις;