Υποστήριξη Υποδομών

  • Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας Data centers | Transmission PoPs | Telecom Cabins
  • Συντήρηση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε αστικά κέντρα
  • Βλαβοληψία | βλαβοδιαχείριση βάσει καθορισμένων χρονικών δεσμεύσεων
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων δομημένης καλωδίωσης
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Χρειάζεστε αληθινές τεχνικές λύσεις;