Οπτικές Ίνες

  • Μελέτη και σχεδιασμός έργων δικτύων οπτικών ινών
  • Αδειοδότηση, συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων και κατασκευή δικτύων με όλες τις μεθόδους (micro | minitrenching)
  • Εμφύσηση | τερματισμός | πιστοποίηση καλωδίων
  • Τεχνική υποστήριξη | διαθεσιμότητα συνεργείων σε βάση 24/7 πανελλαδικά (standby)
  • Βλαβοληψία | βλαβοδιαχείριση | επιτόπια επέμβαση | αποκατάσταση δικτύων παρόχων με τήρηση προσυμφωνημένων επιπέδων εξυπηρέτησης (SLA)

Χρειάζεστε αληθινές τεχνικές λύσεις;