Приложението на оптичните влакна в телекомуникационните проекти и по-общо в реализацията на бизнес интерфейси расте и се разширява с неистовите ритми. Скоростта на връзката с интернет върви нагоре, докато в същото време фирмите търсят начини за обединяване на всички телекомуникационни нужди в едно решение, в една единствена – директно управляеми платформа.

Виждайки тази нужда, ComboTech създаде специализиран отдел за проекти с оптична свързаност – още в първите няколко месеца от съществуването им, който сега представлява крайъгълен камък на нашата структура.

Днес разработваме паралелно по 10 проекта на ежемесечна база…:

  • за най-големите телекомуникационни доставчици и дружества,
  • с високо квалифицирани и напълно оборудвани мобилни сервизи във всички големи градове на Гърция,
  • спазвайки минималното време за реакция и
  • с възстановяване на повреди дори и в най-отдалечените и труднодостъпни части на митрополитната мрежа в страната.

ComboTech поема и реализира целия процес на проектите – от дизайна и лицензирането на проекта до сертифицирането на крайния резултат, съобразно изискванията на клиента.

По-конкретно, Отделът за оптични проекти на ComboTech поема:

  • Инсталация на проекти с оптична свързаност,
  • Изкопни дейности, използвайки най-съвременните методи и техники,
  • Разкриване на изкопи с изключително малка ширина (mini-trenching),
  • Доставка и монтаж на окабеляване, с използване на техниката на внедряване на влакна с въздух под налягане (blown-fiber), което значително намалява времето за монтаж и поддържане на качеството на високо ниво,
  • Завършване на влакно и свързване към приемниците,
  • Сертифициране на изградени инфраструктури с оборудване за заваряване (splicers) и измервателни уреди (OTDR-Power Meters) от последно поколение.

Свържете се с нас и попитайте как могат решенията, които предлага оптичната мрежа, да ви помогнат да обновите интернет и телефонните услуги във вашия бизнес.

Оптични влакна

 

Поддръжка на мрежи и инфраструктура

 

Инсталации и техническа поддръжка

 

Телефония | Интернет

 

Системи за сателитна телевизия и интернет