С екип от техници за инсталиране, електротехници и инжинери, ComboTech осигурява превантивни и коригиращи услуги за поддръжка на:

 • фирмени бизнес инсталации,
 • дистанционни технически точки,
 • подстанции и телекомуникационни възли, кабини и по-общо оборудване,
 • на всякакъв вид инсталации, които изискват редовна поддръжка и включват, но не само:
  • генератори, климатични инсталации (напр. климатици, отоплителни системи),
  • агрегати,
  • телекомуникационни системи (напр. крайни точки на линии),
  • мрежови инсталации (напр.: сървъри, racks, централни конзоли за оптични влакна) и др..

Работейки главно с договори за поддръжка, но и според случая, ComboTech изпълнява както превантивен контрол на инсталациите, предлагайки на клиента най-добрите решения за избягване на бъдещи проблеми, така и коригиращи действия, решаване на проблеми, дори в рамките на предварително договорено време за отговор, ако вида и дейността на го клиента изисква.

Ние сме способни да се намесим навсякъде, в цяла Гърция, с местни сервизи, които се отзовават на повикване, дори в най-отдалечените части на страната.

Свържете се с нас, за да видим как можем да ви помогнем при поддръжката на вашите инсталации.

Оптични влакна

 

Поддръжка на мрежи и инфраструктура

 

Инсталации и техническа поддръжка

 

Телефония | Интернет

 

Системи за сателитна телевизия и интернет