компания

ComboTech предлага специализирани технически услуги, свързани с модерните комуникационни технологии, интернет, сателитна телевизия, инсталиране и последваща поддръжка.
Благодарение на високо квалифицирания ни и сертифициран персонал и чрез внедряване на съвременни технически средства и широка гама от оборудване предоставяме услуги, базирани на оптични технологични – за комуникация и забавление у дома и офиса, достъп до интернет и поддръжка на инфраструктурата на телекомуникационни центрове и мрежи. В момента нашата компания е най-големият доставчик на услуги от този вид в Гърция, наред с присъствието си на местно ниво и изпълнението на значими проекти в големи областни градове.

ComboTech е надеждният партньор, от който се нуждаете.

ComboTech предлага на бизнес клиенти и крайни потребители специализирани услуги, покриващи пълната гама от модерни телекомуникационни технологии и техническа поддръжка.

Конкретно, със своя високо квалифициран и сертифициран персонал и чрез внедряване на напредничави технически средства и широка гама от оборудване предоставяме услуги, базирани на оптична технология – за професионална и семейна комуникация и забавление, достъп до интернет и поддръжка на инфраструктурата на телекомуникационни центрове и мрежи. В момента ComboTech е най-големият изпълнител за такива услуги в Гърция, като участва и осъществя значителни проекти във всички големи градове в страната.

Със своите инженерни екипи и технически телекомуникационни сервизи в цяла Гърция – със сертифициран опит от поне пет години всеки – заедно със солидната подкрепа на екипа за поддръжка, всички заедно работят в сътрудничество и със:

  • напълно автоматизираната телефонна система за поддръжка,
  • изцяло параметризирания софтуер за управление на проекти, календари, графици и програми за изпълнение на задачи и складиране на материали,
  • и базата данни с аналитично показване на специфичните особености на всеки клиент, който обслужваме,

ComboTech задоволява и осъществява от най-взискателните бизнес проекти до ежедневните изисквания на обикновените потребители.