Използването на сателитни приложения в областта на развлеченията (ТВ абонамент) и достъпа до интернет (с така наречените „високоскоростен сателитен достъп“ – Broadband), от ден на ден се разраства и  предлага решения, както за бизнес комуникации, така и за домашно забавление.

ComboTech изгражда комплексни съоръжения със сателитни приемници в търговски пространства, с няколко точки за гледане и достъп до множество сателитни пакети. Такъв тип инсталации са срещат по-често в заведения, хотели, кораби и т.н.. В същото време изгражда мрежи за достъп до интернет чрез сателитна връзка в подобни на горепосочените места, осигурява достъп до интернет в дори и по-отдалечени места и в райони без покритие на наземна телефонна линия.

ComboTech ви гарантира, че съвременният ви бизнес е свързан „навсякъде“.

От друга страна, на ниво домашно потребление, все повече и повече семейства избират абонаментни услуги за своите домашни развлечения, което създава нови потребности. Паралелно с това – домакинствата в отдалечени райони (основно селски), изберат да инсталират сателитни решения за интернет достъп, за да се осигури безпрепятствената им връзка с актуализации, имейл, социални мрежи и онлайн пазаруване.

ComboTech поставя в жилищни и търговски помещения предавателни инсталации на места, в които няма декодер, модернизира съществуващи инсталации на системи за изглед с много канали („MultiView“),  поставя системи за подобряване на ефирното приемане (напр. цифрови антени), и не на последно място – нашите техници инсталират сателитни антени за няколко спътника (Eutelsat Hotbird – Astra- [достъп до гръцки-италиански-руски-румънски-турски сателитни пакети]).

Свържете се с нас, за да ви препоръчаме най-доброто решение за сателитна телевизия и интернет във вашата фирма и да видим как можем да подобрим качеството на видео достъпа ви, да ви осигурим получаването на сигнал и на други места на стопанска дейност или във вашия дом.

Оптични влакна

 

Поддръжка на мрежи и инфраструктура

 

Инсталации и техническа поддръжка

 

Телефония | Интернет

 

Системи за сателитна телевизия и интернет