Οικιακοί Πελάτες

  • Συνδέσεις πελατών σε ευρυζωνικά δίκτυα
  • Βλαβοδιαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού οικιακών πελατών με τήρηση SLA
  • Τεχνική υποστήριξη σε χώρο πελάτη και αστικά κέντρα
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις | βλαβοδιαχείρηση δορυφορικών συστημάτων (δορυφορική TV, δορυφορική τηλεφωνία | διαδίκτυο)

Χρειάζεστε αληθινές τεχνικές λύσεις;