Υπηρεσίες Πεδίου

Υπηρεσίες πεδίου επαγγελματικών πελατών

  • Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης 24/7 πανελλαδικά
  • Εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων πολλαπλής θέασης ξενοδοχείων | πλοίων | χώρων μαζικής εστίασης
  • Εγκατάσταση Wi-Fi Hotspot
  • Πιστοποίηση συστημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων

Χρειάζεστε αληθινές τεχνικές λύσεις;