Τεχνολογίες Αιχμής

Αρτιότερο, από τεχνολογικής πλευράς, γίνεται το επίπεδο των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, οι οποίοι αναγνωρίζουν πλέον στις νέες τεχνολογίες ένα απαραίτητο σύμμαχο για την επιβίωσή τους στον επιχειρηματικό στίβο. Τα ποσοστά, πάντως, των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που επιμένουν στις παλαιότερες τεχνολογίες, παραμένουν υψηλά στη χώρα μας, αν και την τελευταία διετία ενισχύεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, οι οποίες κατέχουν τεχνολογία αιχμής.

Το 21,3% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα διαθέτει εντελώς νέα τεχνολογία, έναντι χαμηλότερου ποσοστού 16,8% που κάνει χρήση τεχνολογία πενταετίας. Συγκεκριμένα, το 21,3% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα διαθέτει εντελώς νέα τεχνολογία έναντι χαμηλότερου ποσοστού 16,8% που κάνει χρήση τεχνολογία πενταετίας.

Η πλειοψηφία, ωστόσο, των νέων επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα μένει προσκολλημένη, σε μεγαλύτερο βαθμό στις παλαιότερες τεχνολογίες (με το 61,9% να τις χρησιμοποιεί).

Επιχειρηματικότητα 2014-15:

Όπως διαπιστώνει η μελέτη του ΙΟΒΕ “Επιχειρηματικότητα 2014-15: Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης”, τα τελευταία δύο χρόνια ενισχύεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, που κατέχουν τεχνολογία αιχμής και σταδιακά να εξασθενεί το ποσοστό των επιχειρήσεων, που διαθέτει τεχνολογία πενταετίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, για το 2014 η Ελλάδα ταξινομείται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που στηρίζονται σε εντελώς νέες ή απλά έστω νέες τεχνολογίες (πενταετίας). Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, πιθανώς αυτό να σχετίζεται με τη δυνατότητα αγοράς αποκλειστικά νέου εξοπλισμού μέσω πόρων που προέρχονται από επιχορηγήσεις, π.χ. ΕΣΠΑ.

“Το τεχνολογικό επίπεδο των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι υψηλό αποτελεί αισιόδοξο εύρημα, καθώς η αξιοποίηση της τεχνολογίας δύναται να συμβάλει στη βελτίωση της πιθανότητας επιβίωσης των εγχειρημάτων σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία διέρχεται από μια βαθιά και παρατεταμένη κρίση”, αναφέρει η μελέτη του ΙΟΒΕ”.

Ποσοστό νέων και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες/διαδικασίες (2014)


Πηγή: ΙΟΒΕ

Τεχνολογική εξέλιξη

Όσον αφορά τους καθιερωμένους επιχειρηματίες – και όχι την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων – οι Έλληνες δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται καθόλου, ως προς το επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν από τους επιχειρηματίες άλλων χωρών. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι σε θέση να παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη και να εισάγει νέες τεχνολογίες, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τις άλλες χώρες καινοτομίας, χωρίς να υστερεί από αυτές.

Όπως διαπιστώνει, μάλιστα, η μελέτη, η κρίση δεν φαίνεται να έχει μειώσει τη δυνατότητα πρόσβασης των ελληνικών καθιερωμένων επιχειρήσεων σε τελευταίες τεχνολογίες. “Πρόκειται για σημαντικό εύρημα, καθώς υποδηλώνει ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καθιερωμένοι επιχειρηματίες, δεν έχει μειωθεί η ικανότητα και η δυνατότητα τους να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, ως προς το τεχνολογικό επίπεδο των εισροών τους”, αναφέρει η μελέτη.

Χαμηλή καινοτομικότητα

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι η καινοτομικότητα της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα, όπως αντανακλάται στο ποσοστό των επιχειρηματιών που δηλώνει ποια μερίδα πελατών θεωρεί το προϊόν ή υπηρεσία της επιχείρησης νέο και πρωτοποριακό, είναι χαμηλή. Για το 2014, το ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων, που δηλώνει πως κάποιοι ή όλοι οι πελάτες θεωρούν το προϊόν/υπηρεσία της επιχείρησης νέο και πρωτοποριακό ανέρχεται στο 37,4%, επίδοση χαμηλότερη από το διαχρονικό μέσο όρο που κυμαίνεται στο 49%. Το εύρημα πιθανόν σε ένα βαθμό να συσχετίζεται με το γεγονός ότι οι νέες επιχειρηματικές προσπάθειες εντοπίζονται, πρωτίστως, στους τομείς υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, όπου η καινοτομία προϊόντος ή διεργασιών είναι, εκ φύσεως, αρκετά περιορισμένη.

Πηγή: ΣΕΠΕ