Ανάπτυξη οπτικών δικτύων πρόσβασης μέχρι τα κτίρια

Η οπτική ίνα χρειάζεται να πάει όσο πιο κοντά γίνεται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις τονίζει στο infocom.gr ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών Δημήτρης Τζώρτζης και προσθέτει: «Αυτό αποτελεί σαφώς «step change» και είναι πραγματική επένδυση σε υποδομές για το μέλλον, με ελληνική προστιθέμενη αξία και απασχόληση. Στην πορεία μας αυτή ζητάμε τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, που βλέπουν τη συμμετοχή στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά ως βασική παράμετρο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.»

Ο κ. Τζώρτζης σε μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη μιλά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την αγορά, όπως οι τεχνολογίες που θα επιλεγούν, οι εκκρεμότητες στις αδειοδοτήσεις καθώς και σε σχέση με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Επίσης, εξηγεί τα επόμενα βήματα για να προχωρήσουν τα έργα της ευρυζωνικότητας με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό, όπως και για τις υπόλοιπες δράσεις της ΓΓΤΤ (Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και καταλήγει με το παρακάτω μήνυμα:

«Στη ΓΓΤΤ γνωρίζουμε καλά τον κρίσιμο ρόλο που καταλαμβάνουν στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα οι υποδομές τόσο στις Επικοινωνίες όσο και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει τα βασικά συστατικά για την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς και ως εκ τούτου για την ευημερία της κοινωνίας μας. Αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας αυτό και με μέθοδο και στοχοπροσήλωση υπηρετούμε το στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο είναι πλήρως ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Στην πορεία μας αυτή ζητάμε τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, που βλέπουν τη συμμετοχή στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά ως βασική παράμετρο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.»

Αναλυτικότερα, ο κ. Τζώρτζης επισημαίνει:

Για τη συνεργασία των εταιρειών και τις τεχνολογίες που θα επιλεγούν:

«Οι πάροχοι διαθέτουν πόρους και εμπειρία για να υλοποιήσουν και να λειτουργούν δίκτυα. Χωρίς τη συνεργασία τους δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν οι στόχοι, που έχουν τεθεί. Το vectoring και οι συναφείς τεχνολογίες αυξάνουν σημαντικά τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν στο χάλκινο υποβρόχο. Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής της υποδομής χαλκού, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα πόρους για την ανάπτυξη δικτύων NGA σε απομακρυσμένες περιοχές. Από τη δική μας πλευρά, θέλουμε να στηριχθούν οι σχετικές επενδύσεις, για αυτό και θεωρούμε θετικό βήμα την πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ να θέσει το θέμα στην πρόσφατη εθνική δημόσια διαβούλευση που διενέργησε αναφορικά με την ανάλυση αγορών. Οι πάροχοι έχουν τοποθετηθεί επί του σχεδίου και εναπόκειται στην ΕΕΤΤ να αποφασίσει πως θα ρυθμιστεί η συγκεκριμένη αγορά. Λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, που έχουν οι επενδύσεις αυτές, είναι κρίσιμο οι επενδυτικές αποφάσεις – και δεσμεύσεις – των παρόχων να λαμβάνονται τη σωστή στιγμή και να βασίζονται σε όσο το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία, ώστε να μην μετανιώνουμε μερικά χρόνια αργότερα, βλέποντας το ίδιο έργο, που έχουμε δει ξανά στο παρελθόν.
Ως ΓΓΤΤ οφείλουμε να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι, αρκεί να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή καθαρά 30 και 100 Mbps. Εντούτοις, οι παρεμβάσεις μας θα πρέπει να αντέχουν στο χρόνο. Για το λόγο αυτό είμαστε υποστηρικτές της ανάπτυξης οπτικών δικτύων πρόσβασης μέχρι τα κτίρια. Θεωρούμε ότι η ενεργή στήριξη τέτοιων επενδύσεων είναι εφικτό να οδηγήσει σε ποιοτικό άλμα των υπηρεσιών προς τους χρήστες, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες υποδομές για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, αν και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να πραγματοποιείται ένα άλμα στη χρήση της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, φέρνοντάς μας κοντά στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα αποκλίνουμε ραγδαία στην εισαγωγή δικτύων NGA και σχετικών υπηρεσιών. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτή την πραγματικότητα και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό όλοι, η πολιτεία, η αγορά, αλλά και οι πολίτες.»

Για την ανάγκη να πάμε ένα βήμα παραπέρα:

«Είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι. Υπάρχει και η προσέγγιση MOV (multi-operator vectoring – Ιταλία) και γενικά αντλούμε από την εμπειρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζετε ότι η χώρα μας είναι με διαφορά τελευταία στη Ευρώπη στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών NGA. Έχουμε την ιδιαιτερότητα να είμαστε από τις ελάχιστες χώρες, όπου δεν υπάρχει άλλο δίκτυο πρόσβασης, πέραν του χαλκού. Αυτό σημαίνει ότι το χάλκινο δίκτυο θα έχει εκ των πραγμάτων μεγάλη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων. Όπως όμως είπαμε, οι νέες επενδύσεις που θα γίνουν, με τη συμβολή και του κράτους, θα πρέπει να αντέχουν στο χρόνο και να εξασφαλίσουν ουσιαστική βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στη χώρα μας. Αποτελεί προτεραιότητά μας να επιταχύνουμε το επόμενο άλμα, το οποίο θα μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση στη διάθεση και χρήση υπηρεσιών NGA. Είναι σαφές ότι, στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεσή μας είναι να πάμε την οπτική ίνα όσο πιο κοντά γίνεται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί σαφώς “step change” και είναι πραγματική επένδυση σε υποδομές για το μέλλον, με Ελληνική προστιθέμενη αξία και απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν τα σχέδια κάποιων παρόχων είναι να επενδύσουν σε χαλκό, πρέπει να τα σεβαστούμε και να δώσουμε χώρο σε αυτές τις επενδύσεις, τις οποίες θέλουμε να δράσουν πολλαπλασιαστικά στις δημόσιες επενδύσεις. Εξετάζουμε, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του SFBB (SuperFast BroadBand) να παρέχεται μια περίοδος χάριτος, πχ 2 χρόνια από την εισαγωγή επενδύσεων NGA σε χαλκό σε μια περιοχή, κατά το οποίο δεν θα είναι επιλέξιμη η δημόσια χρηματοδότηση για ανάπτυξη δικτύων FTTB/FTTH (δίκτυα οπτικών ινών στα κτήρια ή στα σπίτια). Ασφαλώς στο σχέδιό μας θα λάβουμε υπόψη επενδύσεις σε FTTB/FTTH, ώστε να αποφύγουμε την ανάπτυξη παράλληλων δικτύων οπτικών ινών. Οι λεπτομέρειες αυτής της εξειδίκευσης είναι αυτό που τελικά προσδοκούμε από την εκτεταμένη διαβούλευση, που διενεργούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, και η οποία ολοκληρώνεται στις επόμενες εβδομάδες.»

Για την απουσία Ρυθμιστή:

«Είναι μία σοβαρή εκκρεμότητα και έχει σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση. Εννοείται ότι πολιτική και επενδύσεις δεν γίνονται χωρίς εθνική ρυθμιστική αρχή – NRA (national regulatory authority) και καλά ορισμένη ρύθμιση, από όποια πλευρά και να το κοιτάξει κανείς, με αμεροληψία και λογοδοσία. Αν η ρύθμιση είναι και βέλτιστη, ακόμα καλύτερα, η σταθερότητα όμως στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί πάγια θέση μας. Να σημειώσω ότι η άποψή μου είναι ότι η “κάθαρση” μπορεί να γίνει (και μάλιστα καλύτερα) εκ των έσω, με ορισμό ενός ικανού και αμερόληπτου Προέδρου που, με τη στήριξη των σωστών εργαζομένων, επιστημόνων της ΕΕΤΤ, θα φέρουν πολύ γρήγορα το αποτέλεσμα που θέλουμε, διαφάνεια και ικανή ρύθμιση, που εξασφαλίζει το 3Α: Αδιάφθορη, Ανταγωνιστική, Αναπτυξιακή. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει με μία ανοικτή και διάφανη διαδικασία, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης από επιστημονική επιτροπή. Όπως μάθατε, μέσα στον Ιανουάριο θα έχει λυθεί το ζήτημα.»

Για το ΣΗΛΥΑ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων):

«Ως γνωστόν, η διορία του Ν.4053/2012 για τις κεραίες, που παρατάθηκε με τον Ν.4249/2014, έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2015. Αφορά όλες τις κατασκευές κεραιών, όχι μόνο μερικές εκατοντάδες των κινητών. Βέβαια, στον Ν.4339/2015 η ΕΡΤ εξαιρέθηκε (με το άρθρο 16) και στη συνέχεια, στο νόμο για “Βοσκήσιμες γαίες”, πέρασε και μία τροπολογία για παράταση των κεραιών FM. Σύντομα θα δοθεί λύση και για αυτούς που απομένουν, Digea και Κινητοί. Οι συνεχείς παρατάσεις είναι κάτι που ενοχλεί το δημόσιο αίσθημα και δικαίως, από την άλλη όμως είναι οι διάφορες δικές μας δημόσιες υπηρεσίες που καθυστερούν την έγκριση των φακέλων. Η εισήγηση της υπηρεσίας μου ήταν να δοθεί παράταση έως τέλος 2016 (έτσι δόθηκε ήδη σε ΕΡΤ και FM, ακολουθούν και οι υπόλοιποι). Εάν έως τότε δεν έχουμε καταφέρει ως κυβέρνηση να συντονίσουμε τις υπηρεσίες και να επιτρέψουμε την υλοποίηση των ακριβά πληρωμένων σε άδειες και εξοπλισμό επενδύσεων, τότε θα έχουμε αποτύχει. Εάν όμως είμαστε αποτελεσματικοί και βάλουμε τάξη στην “αυλή μας”, ικανοποιώντας και τα αιτήματα της κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης, τότε μπορούμε να απαιτούμε ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις, απασχόληση, επιστροφή μέρους των εσόδων των εταιριών ως ανάπτυξη.

Το ΣΗΛΥΑ πήρε κάποια χρόνια (τρία) να φτάσει εδώ και ακόμα έχει δουλειά. Ως ΓΓΤΤ προσπαθούμε να εκδώσουμε (εισηγηθούμε) την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για το ΣΗΛΥΑ, ώστε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερους φορείς του δημοσίου στο σύστημα, κάνοντας εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλες τις υπηρεσίες. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι θα είχε κανείς αντίρρηση ότι το Υπουργείο και η ΓΓΤΤ, ως θεσμικοί φορείς, θα είχαν περισσότερη “επιτυχία” στο να πείσουν τους δημόσιους φορείς να κάνουν έγκαιρα τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως ζητήματα. Η δυνατότητα αυτή χρειάζεται χρόνο για να κτισθεί στη ΓΓΤΤ, ενώ πρέπει να γίνει από αυτούς που έχουν την εμπειρία και τη θεσμική αρμοδιότητα να το κάνουν. Εξάλλου, αυτή η αρμοδιότητα έχει περιέλθει στην ΕΕΤΤ από το 2000 (N2867/2000) και δεν μπορεί να επιστρέψει σε μερικές μέρες. Θα απαιτηθούν τουλάχιστο 5 μήνες και η συνδρομή της ΕΕΤΤ, μέχρι η υπηρεσία να είναι πλήρως λειτουργική. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕΤΤ έχουν ειδικά προνόμια και εργασιακό περιβάλλον στην Επιτροπή. Να σημειώσω εδώ ότι χαιρετίζω το νέο νόμο σχετικά με την αξιολόγηση, που προωθεί το Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να δοθεί επιτέλους αξία και αναγνώριση στον σωστό δημόσιο λειτουργό, επιστήμονα και μη.»

Για τις συχνότητες στα 24,5 – 26,5 GHz:

«Ως ΓΓΤΤ γνωρίζουμε και έχουμε εξετάσει το θέμα. Τα πρώτα δικαιώματα έληξαν ήδη 10/12 και 14/12, ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Για τον ίδιο λόγο έχω εισπράξει και τη μόνη (από όσα γνωρίζω) αρνητική κριτική από κάποια μερίδα του τύπου το καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, από την πλευρά της ΓΓΤΤ δεν έχουμε αφήσει το θέμα στον “αέρα”. Αρχές καλοκαιριού έγινε η πρόταση της υπηρεσίας για εκκίνηση της διαβούλευσης, με όλα τα follow-up. Τελικά η απόφαση υπογράφτηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό και άρχισε αμέσως η διαβούλευση για τον περιορισμό των δικαιωμάτων (και για τα 1800 MHz). Καθότι η ΕΕΤΤ δεν έχει συγκροτημένη Ολομέλεια, δεν υπάρχει περίπτωση η διαδικασία της δημοπρασίας να τρέξει σύμφωνα με όσα ξέραμε τα 15 τελευταία χρόνια. Όποια και να είναι η τελική πολιτική επιλογή στο θέμα της αδειοδότησης, απαιτείται και θα υπάρξει παράταση, την οποία έχουμε ως υπηρεσία εισηγηθεί από αρχές Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας και τις νόμιμες νομοθετικές επιλογές που έχουμε, τη διάρκεια, όπως και τη διακύμανση για το τίμημα.»

Για τις συχνότητες στα 1.800:

«Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν ακόμα πιο πολύ. Παρότι οι άδειες για τις συχνότητες αυτές λήγουν το καλοκαίρι μιλάμε για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τα ποσά είναι μεγάλα. Επίσης, δεν πρόκειται μόνον για έσοδα του προϋπολογισμού, τα ποσά αυτά έχουν εγγραφεί και στις κατά καιρούς μνημονιακές υποχρεώσεις. Όντως, εάν ακολουθούσαμε την πεπατημένη διαδικασία, ακόμη και εάν αύριο είχαμε συγκροτημένη Ολομέλεια στην ΕΕΤΤ, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είναι αμφίβολο ότι θα προλαβαίναμε τη διορία ως το καλοκαίρι. Ο εκτιμώμενος χρόνος για να φθάσουμε στη δημοπρασία είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση μάλιστα που “χτυπηθούν” οι πάροχοι στα υφιστάμενα δικαιώματά τους θα χρειαστεί στη συνέχεια τεχνικός συντονισμός, άρα έως και 5 μήνες επιπλέον. Η υπηρεσία μου έχει κάνει τις εισηγήσεις, στην (πιθανή) περίπτωση που θα απαιτηθεί τεχνική παράταση και εδώ. Διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν έσοδα από τα 1.800.»

Για το νέο ΕΣΠΑ και το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας:

«Αποδεσμεύσαμε από το νέο ΕΣΠΑ 388 εκατ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ (επενδυτική προτεραιότητα 2a – ευρυζωνικές υποδομές) και άλλα 45 εκατ. από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ετοιμάζουμε τα έργα μας Rural Extension και SuperFast BroadBand (NGA Plan). Σαφώς και στη συνέχεια θα απαιτηθεί πολύ δουλειά, όπως η σύνταξη φακέλου μεγάλου έργου, έγκριση state aid (κρατικές ενισχύσεις) και όλα τα προαπαιτούμενα για την εξειδίκευση και έγκριση των έργων. Σε κάθε περίπτωση για το 2016 έχει πολύ αγώνα και ο σχεδιασμός μας είναι να έχουμε συμβάσεις μέσα στο επόμενο έτος, τουλάχιστον για το SFBB.
Εν τω μεταξύ, εκτός του ευρυζωνικού σχεδίου και των δύο εμβληματικών μας έργων, έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Προχωρήσαμε τη δουλειά για ενσωμάτωση της
Oδηγίας 2014/61/ΕΕ περί Βroadband Cost Reduction (που αποσκοπεί στη μείωση κόστους εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδομών, μέσω επαναχρησιμοποίησης, συνεγκατάστασης κλπ) και το έργο της ΓΓΤΤ “Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών”, με στόχο το “one-stop shop” στην αδειοδότηση και μικρότερο τελικό κόστος υπηρεσιών για εταιρίες και πολίτες. Μπροστά μας είναι και η ολοκλήρωση του Rural BroadBand (ευρυζωνικά δίκτυα σε “λευκές”, αγροτικές περιοχές), η συντήρηση και λειτουργία των 68+1 δικτύων πόλεων ΜΑΝ για 5 χρόνια, η συμμετοχή μας στην ενεργοποίηση του Σύζευξις ΙΙ (ως ΓΓΤΤ έχουμε καταθέσει βιώσιμη πρόταση), το ΙοΤ (Internet of Thinks) και η πιθανή συμμετοχή του έργου μετρητών ενέργειας στα πλάνα συνδεσιμότητας των κτιρίων, καθώς και κάθε πρωτοβουλία που απαιτεί δίκτυα εκτάκτου ανάγκης, πληροφόρησης κοκ. Το σύνθημά μας είναι συνδεσιμότητα και υποδομές NGA (Δίκτυα Νέας Γενιάς) παντού. Για όλους, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και για όλα, επενδύοντας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (ΨΕΑ) και στο IoT. Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες, αλλά και επεκτείνοντας υποδομές και υπηρεσίες NGA. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις – ενδιαφερόμενους, παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΔΕΔΔΗΕ, παρόχους αερίου κλπ. Όμως το ζήτημα της συνδεσιμότητας και της συμμετοχής στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελεί κεντρικό ζήτημα των τοπικών κοινωνιών. Για το λόγο αυτό, καλούμε τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις τοπικές κοινωνίες να αναλάβουν δράση, απαιτώντας συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και διευκολύνοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.»

Θα πιάσουμε τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας;

«Αρχικά θα ήθελα να κάνω σαφές ότι ενσυνείδητα υιοθετήσαμε τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας στη στρατηγική μας. Δεν το πράξαμε επειδή μας επιβλήθηκε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ο δρόμος ανάπτυξης της Ελλάδας περνάει από την καθολική ευρυζωνικότητα και την εισαγωγή υπηρεσιών πάνω από 100 Mbps στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, στόχος μας είναι να τρέξουμε από εδώ και στο εξής πιο γρήγορα από τους εταίρους μας. Αναφέρθηκα και πιο πριν στην ανάγκη να πετύχουμε ένα μεγάλο άλμα σύγκλισης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ως πολιτεία στοχεύουμε να δώσουμε την ευκαιρία, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας, μιας ισόνομης συμμετοχής στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (ΨΕΑ). Να μην αποτελέσουμε, για ακόμα μια φορά, τη γωνιά της Ευρώπης, αλλά να συμμετέχουμε επί ίσοις όροις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, ως ΓΓΤΤ κάνουμε μία προεργασία, συνδράμοντας στις εισηγήσεις άλλων υπηρεσιών, συνεργαζόμενοι και συνδέοντας τις διαφορετικές προτάσεις. Προς το σκοπό αυτό, και για να γίνει κατανοητή η ευρύτητα και η πολυπλοκότητα της παρέμβασης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, σας αναφέρω ότι υπάρχουν15 δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στις 16 δράσεις προτεραιότητας για την ΨΕΑ στο 2016. Και για εμάς δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ, δουλεύουμε με όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς. Πήραμε και βραβείο από το Infocom, για προώθηση της ευρυζωνικότητας στο νέο ΕΣΠΑ. Μπορώ να σας κάνω και μία αποκάλυψη τώρα, που την είχαμε “κρυφό καμάρι”, καθώς η πρόταση της ΓΓΤΤ έχει προεπιλεγεί για να λάβει τεχνική βοήθεια από την World Bank με στόχο την περαιτέρω ωρίμανση και υποστήριξη της εγκριτικής διαδικασίας για τη χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι, ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα, οφείλουμε στους πολίτες μας και στις επόμενες γενιές να πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας για καθολική ευρυζωνικότητα, αλλά και την ευρεία χρήση υπηρεσιών πάνω από 100 Mbps, στα σπίτια και στις επιχειρήσεις.»

Για την ενιαία δομή για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών):

«Σχετικά με το συντονισμό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ, ως ΓΓΤΤ έχουμε καταθέσει ένα Σχέδιο Δράσης 60 σελίδων, το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε ευρύτατη εσωτερική διαβούλευση, τόσο σε συναρμόδιους εθνικούς φορείς, όσο και σε εμπειρογνώμονες της ΕΕ. Σε αυτό, αντιμετωπίζουμε όλες τις παθογένειες (6 προαπαιτούμενα σημεία από ΕΕ, για “ξεκλείδωμα” χρηματοδότησης έργων πληροφορικής στο νέο ΕΣΠΑ), όχι μόνο το σχήμα διακυβέρνησης και ποιος θα καθίσει στην καρέκλα. Επιπλέον, συμμετέχουμε και βοηθάμε σε όλα τα πλάνα για αυτή καθαυτή τη δομή διακυβέρνησης, άλλωστε είχαμε συνεισφέρει με ιδέες και στον προεκλογικό σχεδιασμό, αλλά και στις μετεκλογικές προγραμματικές. Στο σχεδιασμό μας, αντιμετωπίζουμε και τη μεταβατική περίοδο, ώστε να υπάρχει πρόοδος στην αιρεσιμότητα 2.1 και τα έργα phasing (“γέφυρες” μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων), έως το όποιο νέο συντονιστικό όργανο να (συ)σταθεί στα πόδια του. Ελπίζω να έχουμε πολύ σύντομα νέα και για αυτό το θέμα.»

Πηγή: infocom.gr