Τεχνολογία

Ταχύτερα αντανακλαστικά και μεγαλύτερες αντοχές στην κρίση επιδεικνύει ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας. Σε μια χρονική συγκυρία, όπου το ελληνικό επιχειρείν μετρά σχεδόν διπλάσιες διαγραφές εταιρειών από ό,τι συστάσεις, ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει να δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Το σύνολο των επιχειρηματικών συστάσεων στην Ελλάδα καταγράφει διαχρονική μείωση την περίοδο 2011-2015 (από 78.000 το 2011 σε 53.000 το 2015). Στον αντίποδα, την ίδια περίοδο αυξάνονται οι επιχειρηματικές διαγραφές (από 60.000 το 2011 ανήλθαν στις 96.000 το 2015). Όπως προκύπτει από τη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αν και αριθμός των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας (Μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας και Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης) παραμένει διαχρονικά σχετικά μικρός (3.000-4.000), επιδεικνύει σταθερότητα σε σχέση με τη μείωση του συνολικού αριθμού των επιχειρηματικών συστάσεων.

Συγκεκριμένα, το μερίδιο των συστάσεων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, στο σύνολο των νέων εταιρειών στην Ελλάδα, καταγράφει αύξηση για την περίοδο 2011-2013. Μάλιστα το μερίδιο της υψηλής τεχνολογίας στις νέες εταιρείες, που συνολικά δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2013, σχεδόν διπλασιάστηκε: ανήλθε σε 7% το 2013 από (από το 4,4% το 2011). Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΚΤ (“H δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία”) για τα έτη 2014 και 2015 καταγράφει υποχώρηση.

Όσον αφορά τις διαγραφές επιχειρήσεων στον κλάδο, ο αριθμός τους αυξάνεται διαχρονικά, από 2.000 το 2011 σε πάνω από 4.000 το 2015. Το μερίδιο των διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στο σύνολο των διαγραφών εταιρειών στην Ελλάδα σημειώνει μικρή μείωση το διάστημα 2011-2013 (3,4% για το 2013). Ωστόσο, από το 2014 αυξάνεται, φθάνοντας το 4,5% το 2015.

Συστάσεις και διαγραφές επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

graph050716

graph050716_2

Πιο δυναμικοί κλάδοι – Τεχνολογία

Από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας, εκείνες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών υπερτερούν, κατά πολύ, στις συστάσεις. Ως προς τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης στον κλάδο των Υπηρεσιών, ο μεγαλύτερος αριθμός συστάσεων, διαχρονικά, αποδίδεται στις “δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών”. Ακολουθούν οι “δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας” και οι “τηλεπικοινωνίες”.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης του ΕΚΤ είναι ότι η Ελλάδα καταγράφει την περίοδο 2011-2013 τους υψηλότερους αριθμούς συστάσεων – αλλά και διαγραφών – επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, συγκρινόμενη με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ε. (συστάσεις επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης του κλάδου των Υπηρεσιών).

Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν αυξημένη βαρύτητα και συνεισφορά στην οικονομία λόγω της καινοτομικής τους δραστηριότητας, καθώς, μεταξύ άλλων, στρέφουν τη μεταποιητική υποδομή και τις υπηρεσίες προς την κατεύθυνση των βελτιωμένων παραγωγικών και εξαγωγικών επιδόσεων. Κατά συνέπεια, η καταγραφή δεικτών που αφορούν τέτοιες επιχειρήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς “φανερώνεται” η επιχειρηματική δυναμική που αναπτύσσεται στην οικονομία”, αναφέρει το ΕΚΤ.

Υψηλή τεχνολογία

Η μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, για την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο (2011-2015). Στόχος ήταν να καταγράψει την πορεία του κλάδου, αξιοποιώντας τα στατιστικά του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του κλάδου, όπως εφαρμόζεται από τη Eurostat.

Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, που εφαρμόζει η μελέτη με βάση τη Eurostat, αφορά:

  • Υψηλή τεχνολογία στη Μεταποίηση (high-tech manufacturing): Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων,
  • Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης (high-tech knowledge-intensive services): Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

Πηγή: sepe.gr