Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φανερό ότι οι οπτικές ίνες έχουν πάρει τη θέση των καλωδίων χαλκού ως κατάλληλο μέσο για την μετάδοση σημάτων επικοινωνίας.

Καλύπτουν τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των τοπικών τηλεφωνικών συστημάτων, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για πολλά συστήματα του δικτύου. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται ευρέως σε υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης, πανεπιστήμια, κτίρια γραφείων και ηλεκτρικές εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Ένα σύστημα οπτικών ινών είναι παρόμοιο με το σύστημα σύρματος χαλκού. Η διαφορά είναι ότι η τεχνολογία των οπτικών ινών χρησιμοποιεί παλμούς φωτός για τη μετάδοση πληροφοριών αντί της χρήσης ηλεκτρονικών παλμών.

Οπτικές Ίνες – Τεχνικά Στοιχεία

Στο ένα άκρο του συστήματος βρίσκεται ένας πομπός. Αυτό είναι το σημείο προέλευσης των πληροφοριών που φτάνουν στις γραμμές οπτικών ινών. Ο πομπός δέχεται κωδικοποιημένες ηλεκτρονικές πληροφορίες παλμών που προέρχονται από σύρμα χαλκού. Στη συνέχεια, μεταφράζει τις πληροφορίες σε ισοδύναμα κωδικοποιημένους παλμούς φωτός. Χρησιμοποιώντας ένα φακό, οι παλμοί φωτός που διοχετεύονται στις οπτικές ίνες, ταξιδεύουν μέσα στην ίνα.

Ιστορία Οπτικών Ινών

Η χρήση των οπτικών ινών δεν ήταν γενικά διαθέσιμη μέχρι το 1970. Οι εφαρμογές των οπτικών ινών έχουν αυξηθεί με ταχύ ρυθμό, δεδομένου ότι η πρώτη εμπορική εγκατάσταση ενός συστήματος οπτικών ινών έγινε το 1977, όταν τηλεφωνικές εταιρείες άρχισαν την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων καλωδίων χαλκού τους με γραμμές οπτικών ινών.

Εταιρίες Καλωδιακής τηλεόρασης επίσης, έχουν αρχίσει την ενσωμάτωση οπτικών ινών στα συστήματα καλωδίων τους.

Τα πλεονεκτήματα των οπτικών είναι πολλά. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφέρουμε τα εξής :

  • Ταχύτητα: η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται πολύ γρήγορα με ταχύτητες που πιάνουν.

  • Μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών.

  • Τα σήματα μπορούν να διαβιβάζονται χωρίς να είναι αναγκαία η ενίσχυσή τους.

  • Έχουν μεγάλη αντοχή σε εξωτερικούς θορύβους και σήματα προερχόμενα από ραδιοφωνικούς σταθμούς ή καλώδια.

  • Το κόστος συντήρησής τους είναι σχετικά μειωμένο.

Σήμερα, οι οπτικές ίνες έχουν πολλαπλές εφαρμογές στην Επικοινωνία, στην Ιατρική, στο Στρατό, στο Φωτισμό.