Ψηφιακές επιδόσεις

Ψηφιακό έλλειμμα συνεχίζει να εμφανίζει η Ελλάδα, με τη χώρα να απέχει από τους περισσότερους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (Digital Agenda 2020), αν και η Ε.Ε. δείχνει – συνολικά – να επιτυγχάνει τους στόχους, που έχει θέσει για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Αυτή την εικόνα αποτυπώνουν τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Επιτροπή για το Digital Agenda Scoreboard 2015, τα οποία αξιοποιούν εν μέρει και το δείκτη Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index-DESI), καθώς και για την πορεία επίτευξης της Ψηφιακής Ατζέντας.

Μακριά από τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (Digital Agenda 2020) η ΕλλάδαΚαι οι τρεις αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας στους βασικότερους ψηφιακούς δείκτες υπολείπεται του Κοινοτικού όρου, με τη χώρα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Επιπλέον, η Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, πορεύεται με βραδύ βηματισμό στη σύγκλιση της με την Ε.Ε. στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας.

Υστέρηση

Ο δείκτης Digital Economy and Society Index-DESI αξιολογεί τις εθνικές επιδόσεις των χωρών με βάση έξι βασικούς παράγοντες:

  1. Συνδεσιμότητα
  2. Ανθρώπινο Κεφάλαιο
  3. Χρήση του Διαδικτύου
  4. Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας
  5. Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες και
  6. Έρευνα-Ανάπτυξη (R&D).

graph190615

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, αν και η Ελλάδα παρουσιάζει πρόοδο σε επιμέρους τομείς, αξιολογείται ως η τρίτη λιγότερο αναπτυγμένη ψηφιακά χώρα της Ε.Ε., καθώς κατατάσσεται 26η μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε.

Αναλυτικά, σε ότι αφορά τη Συνδεσιμότητα, η Ελλάδα βρίσκεται (για το 2015) στην 26η θέση της Ε.Ε., συγκεντρώνοντας βαθμολογία 0,42, από την 28η το 2014. Αν και το 99% των ελληνικών νοικοκυριών καλύπτονται από σταθερές ευρυζωνικές γραμμές, πρόσβαση σε δίκτυα Νέας Γενιάς (Next-generation Access -NGA), που εξασφαλίζουν ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps download, έχει μόλις το 34% των σπιτιών, πολύ κάτω από το μέσο Κοινοτικό όρο του 68%.

Όσον αφορά το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, η Ελλάδα, με βαθμολογία 0,36, καταλαμβάνει, επίσης, στην 26η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., θέση την οποία κατείχε και το 2014. Όπως αναφέρει σχετικά η Επιτροπή, η Ελλάδα, για να επιτύχει την ψηφιακή ανάπτυξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι ανάγκη να ενισχύσει τη σχέση των πολιτών της με το Διαδίκτυο. Σύμφωνα με όσα σχολιάζουν οι συντάκτες του κειμένου, η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήση του Internet στην Ε.Ε. (59%), ενώ το 33% του πληθυσμού δεν έχει κάνει ποτέ χρήση (18% ο μέσος Κοινοτικός όρος). Επίσης, μόνο το 45% των Ελλήνων διαθέτει, τουλάχιστον, ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, την ίδια στιγμή που η χώρα έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ειδικών σε ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. (1,4%). Επίσης, έχει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά τους πτυχιούχους STEM (θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), με το 1,4% των Ελλήνων, ηλικίας 20-29 ετών, να έχουν πτυχίο αυτής της κατηγορίας.

Χρήση Διαδικτύου

Στη Χρήση του Διαδικτύου, δείκτης που μετρά που αφιερώνουν οι χρήστες το χρόνο τους κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο, η Ελλάδα βαθμολογείται με 0,37 και βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για το 2015, θέση αντίστοιχη με αυτήν που κατείχε το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιδόσεις της Ελλάδας, που την κρατούν χαμηλά στην κατάταξη, σχετίζονται με τη χαμηλή δραστηριότητα στο online banking και το online shopping. Τα ποσοστά των Ελλήνων, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (21%) ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (40%), είναι πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ε.Ε. (57% και 63% αντίστοιχα).

Ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις

Όσον αφορά το δείκτη Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις Επιχειρήσεις, αποτελεί τον τομέα, στον οποίο η Ελλάδα έχει καλύτερες – σε σύγκριση με τις άλλες παραμέτρους – επιδόσεις, δεδομένου ότι έχει βαθμολογηθεί με 0,26 και βρίσκεται στην 23η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Πάντως, η χώρα είχε καταφέρει να καταλάβει μέχρι και την 20η θέση το 2014.

Συνολικά, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (40%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (17%) είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. (31% και 14% αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν RFID (2,6%), ηλεκτρονικά τιμολόγια (4,8% το 2014) ή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (4,7%). Πολύ λίγες ΜμΕ στην Ελλάδα πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (9,1%) και ακόμη λιγότερες πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. (4,3%).

Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

Οι Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες είναι ο τομέας, όπου η Ελλάδα έχει επιτύχει την καλύτερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες παραμέτρους. Με βαθμολογία 0,35, βρίσκεται στην 21η θέση από την 27η πέρυσι, ωστόσο, οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε., όσον αφορά τους περισσότερους δείκτες ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου, που έχουν υποβάλει συμπληρωμένα έντυπα στη δημόσια διοίκηση (38%). Ωστόσο, μόνο το 17% των Ελλήνων γενικών ιατρών ανταλλάσσουν ιατρικά δεδομένα με ηλεκτρονικά μέσα, έναντι 36% στην Ε.Ε. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει τις επιδόσεις της σε σχέση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς μόνο το 18% των γενικών ιατρών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά συνταγές στους φαρμακοποιούς.

Η ψηφιακή εικόνα της ΕΕ

Στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. βρίσκεται η χώρα, σύμφωνα με τα συνδυασμένα στοιχεία του Digital Agenda Scoreboard 2015 και του Digital Economy and Society Index 2015Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και την τελευταία διετία προστέθηκαν περισσότερες από 20 εκατ. νέες συνδέσεις σε γρήγορο Ίντερνετ (τουλάχιστον 30Mbps), ωστόσο, αυτού του τύπου οι συνδέσεις συνεχίζουν να αποτελούν μόνο το ένα τρίτο του συνόλου. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Digital Scoreboard, σήμερα το 4G mobile broadband είναι διαθέσιμο στο 79% των νοικοκυριών, από μόλις 27% δύο χρόνια νωρίτερα, η βασική ευρυζωνική σύνδεση είναι διαθέσιμη σε όλη την Ε.Ε., ενώ οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας καλύπτουν το 97% των νοικοκυριών.

Τα δίκτυα νέας γενιάς (Next Generation Access-NGA networks), τα οποία προσφέρουν ταχύτητες άνω των 30Mbps, καλύπτουν το 68% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, από 62% ένα χρόνο νωρίτερα. Η διαδικτυακή κίνηση στην Ε.Ε. (downloads and uploads), πάντως, είναι πολύ υψηλότερη στις ΗΠΑ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη τόσο όσον αφορά τα σταθερά δίκτυα (75GB στις ΗΠΑ έναντι 39 GB στην Ε.Ε. σε μηνιαία βάση), όσο και τα κινητά (1,8GB στις ΗΠΑ έναντι 0,8GB το μήνα στην Ε.Ε.).

Σε ό,τι αφορά δε τα έσοδα των παρόχων, αυτά βρίσκονται σε συνεχή πίεση από το 2010 (από €246 δις το 2010 μειώθηκαν σε €230 δις το 2014), ενώ στις ΗΠΑ η ανάπτυξη παραμένει σημαντική (από €220 δις το 2010 αυξήθηκαν σε €266 δις το 2014).

Χρήση του Διαδικτύου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τακτικά: 75% χρησιμοποιούσε το Ίντερνετ σε μηνιαία βάση το 2014 (έναντι 72% το 2013), ενώ το ποσοστό όσων κάνουν καθημερινή χρήση φτάνει το 65%.

Όπως σχολιάζει η Επιτροπή, αν και οι στόχοι της Ψηφιακής Ατζέντας έχουν επιτευχθεί, ως προς τη χρήση του Ίντερνετ πριν από το στόχο, εντούτοις υπάρχει ένα ποσοστό 18% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Ίντερνετ, με βασικούς λόγους την έλλειψη σχετικού ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές, αλλά και λόγω έλλειψης των κατάλληλων δεξιοτήτων, καθώς και λόγω οικονομικών παραγόντων.

Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, το 40% του πληθυσμού της Ε.Ε. δείχνει να έχει ανεπαρκή γνώση των digital skills. Αυτή η έλλειψη δεξιοτήτων και η αδυναμία “γεφύρωσης” του υφιστάμενου κενού στη διαθεσιμότητα στελεχών με τα κατάλληλα προσόντα, θα έχει ως αποτέλεσμα 825.000 θέσεις εργασίας να μείνουν κενές έως το 2020. Το μεγαλύτερο έλλειμμα θα αντιμετωπίσει η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών (eCommerce, cloud και online υπηρεσίες), περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν υπηρεσίες online banking, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) κάνουν online αγορές. Παρ’ όλα αυτά, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός Ε.Ε. μεγεθύνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς έχει αυξηθεί, μόλις, κατά 6,5% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ψηφιακό “Eπιχειρείν” – Ψηφιακές επιδόσεις

Την ίδια στιγμή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, αν και σε ποσοστό 97% έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, συνεχίζουν να συναντούν εμπόδια όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μόνο το 15% εξ αυτών πωλεί μέσω Διαδικτύου, που συνιστά αύξηση μόλις 3,5% εδώ και πέντε χρόνια, με τις λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις να κάνουν πωλήσεις εκτός συνόρων.

Σε ό,τι αφορά νέες τάσεις της τεχνολογίας, όπως το Cloud, το 21% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το σύννεφο για να αποθηκεύσει αρχεία, ενώ το 15% για να μοιράζεται αρχεία. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν υπηρεσίες Cloud σε ποσοστό μόνο 19%.

Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άλλες: κατά μέσο όρο, το 26% των πολιτών της Ε.Ε. χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές.

Πηγή: www.sepe.gr