Έρευνα της SAP

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της SAP με τίτλο «Δεξιότητες για Ψηφιακό Μετασχηματισμό» που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη μείζονα σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τις δραστηριότητες τους. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική σε συνδυασμό με τους «ψηφιακά αγνώμονες» υπαλλήλους εξακολουθεί να αποτελεί ορατή απειλή για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 27% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται πως διαθέτει ένα σαφές σχέδιο σχετικά με την εφαρμογή των ψηφιακών στρατηγικών τους, ενώ το 17% δήλωσε ότι η εταιρεία τους απαρτίζεται από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, ικανά να βοηθήσουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων είναι η αλλαγή νοοτροπίας όσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχής μετάβαση των επιχειρήσεων οφείλει να εστιάζει λιγότερο στις τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και περισσότερο στην υιοθέτηση μια νέας φιλοσοφίας μεταξύ των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο. Επιπλέον, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η συνεργασία όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης και η βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων σε συνδυασμό με την επιδέξια χρήση της τεχνολογίας, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για έναν οργανισμό, επιτρέποντας του να ολοκληρώσει με επιτυχία το ψηφιακό του μετασχηματισμό. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η ορθή χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την κατάλληλη στρατηγική προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι οι εκτεταμένες δεξιότητες στους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας, των επιχειρηματικών δικτύων και της διαχείρισης των αλλαγών σε μια επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό μιας εταιρείας. Το 80% των CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η διαχείριση των αλλαγών είναι η δεύτερη πιο σημαντική δεξιότητα για την επιτυχημένη ψηφιακή αλλαγή μιας επιχείρησης, μετά την ψηφιακή ασφάλεια.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει τόσο την οργάνωση, όσο και τμήμα πληροφορικής μιας επιχείρησης», δήλωσε ο Prof. Dr. Krcmar, Chair for Information Systems, Department of Informatics, του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου. «Η εν λόγω έρευνα τονίζει τόσο την ανάγκη για εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών, όπως και των υπόλοιπων εργαζομένων, όσο και την ανάγκη πρόσληψης νέων ταλέντων. Όραμα μας είναι να ενημερώσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με το ψηφιακό χάσμα των δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και αυτό να δώσει περαιτέρω ώθηση προς την κατεύθυνση της εκμάθησης και της ενεργοποίησης.

Ψηφιακό μετασχηματισμό

«Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων να βρίσκεται προ των πυλών, οι επιχειρήσεις έρχονται τώρα αντιμέτωπες με το έργο της κατάλληλης προσαρμογής στρατηγικών τους, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η αλλαγή», δήλωσε ο Dr. Bernd Welz Εxecutive Vice President and Global Head Scale, Enablement and Transformation της SAP. «Συστατικό της επιτυχίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι το ταλέντο του εκάστοτε οργανισμού. Η ανωτέρω έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στις σύγχρονες εταιρείες και ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα καταφέρουν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα γρήγορα και αποτελεσματικά, θα ευημερήσουν στο άμεσο μέλλον».

Η SAP προσφέρει στις επιχειρήσεις τα εργαλεία που απαιτούνται έτσι ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων που παρατηρείται στους σύγχρονους οργανισμούς. Οι λύσεις της SAP επιτρέπουν στους χρήστες σε όλο τον κόσμο να εκπαιδευτούν κατάλληλα, όποτε αυτό είναι εφικτό, να μοιράζονται τις γνώσεις και τις ιδέες τους με τους συναδέλφους τους, καθώς και να συμβαδίσουν με τους πελάτες τους, όσον αφορά τις ψηφιακές γνώσεις. Τα προϊόντα της SAP παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα ψηφιακής εκμάθησης και επιμόρφωσης. Για παράδειγμα, μέσω της λύσης openSAP οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης, καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα (Mooc). Επίσης, η λύση SAP® Learning Hub είναι ένα κεντρικό, cloud-based πρόγραμμα εκμάθησης το οποίο προσφέρεται σε όσους θέλουν να μάθουν σχετικά το λογισμικό και την τεχνολογία της SAP. Οι ανωτέρω λύσεις συμπληρώνουν την παραδοσιακή διαδικασία μάθησης, προσφέροντας μια εντελώς νέα εμπειρία, καθώς επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν σε ζωντανά συστήματα κατάρτισης. Μια τρίτη συναρπαστική ευκαιρία e-learning προσφέρει το Academy Cube, μια πλατφόρμα βασισμένη στο cloud, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες και άλλους οργανισμούς για την παροχή μαθημάτων e-learning και τη δημοσίευση θέσεων εργασίας.

Πηγή: infocom.gr