Η Ericsson και η Vodafone Ολλανδίας ανάπτυξαν για πρώτη φορά μια λύση κλήσεων φωνής μέσω VoLTE και Wi-Fi, η οποία βασίζεται στο cloud και είναι πλήρως εικονικοποιημένη.

Οι κλήσεις μέσω Wi-Fi δίνουν τη δυνατότητα στους πάροχους να παρέχουν υπηρεσίες φωνής σε περισσότερες τοποθεσίες, για παράδειγμα σε εσωτερικούς χώρους όπως υπόγεια, βελτιώνοντας την κάλυψη του εξωτερικού δικτύου (macro network). Η τεχνολογία VoLTE προσφέρει γρήγορους χρόνους εγκατάστασης κλήσης και ποιότητα φωνής υψηλής ευκρίνειας, επιτρέποντας παράλληλα ένα ευρύτερο φάσμα επικοινωνιακών δυνατοτήτων που λειτουργούν μέσω τεχνολογίας IP, όπως η βιντεοκλήση μέσω δικτύου LTE και η υποστήριξη πολλαπλών συσκευών.

Μετά από αυτή την αναβάθμιση, η Vodafone Ολλανδίας είναι πλέον σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου εμπειρία χρήσης υπηρεσιών βίντεο στους χρήστες κινητών επικοινωνιών, βελτιωμένη σε σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η λύση βασίζεται στην εμπορική ανάπτυξη της Εικονικοποίησης Λειτουργιών Δικτύου (NFV) με χρήση των συστημάτων IP Multimedia Subsystem (IMS) και Evolved Packet Core (EPC) της Ericsson. Η ολοκληρωμένη λύση cloud περιλαμβάνει επίσης Εικονικές Λειτουργίες Δικτύου (VNF) για πραγματοποίηση κλήσεων Wi-Fi, έλεγχο πολιτικής και τομέα διακομιστή εφαρμογών (application server domain).

Matthias Sauder

Ο Matthias Sauder, Head of Networks της Vodafone Ολλανδίας, δηλώνει: «Η εικονικοποίηση του δικτύου προσφέρει απέραντες ευκαιρίες αποδοτικότητας και ευελιξίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε γρηγορότερα, νέες υπηρεσίες στους συνδρομητές μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την υποστήριξη της Ericsson στην εγκατάσταση της τεχνολογίας NFV στο δίκτυό μας στην Ολλανδία, η οποία θα επιτρέπει την άμεση παροχή νέων υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω IP στους πελάτες μας.»

Valter D’Avino

Ο Valter D’Avino, Head of Western & Central Europe της Ericsson, αναφέρει: «Η Ericsson έχει αναπτύξει ένα σύστημα κλήσεων VoLTE και Wi-Fi το οποίο μπορεί αυτόματα να επεκταθεί εντός ενός cloud τηλεπικοινωνιών και να καλύψει τη διαθεσιμότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας. Παρέχει στην Vodafone μία πλήρη λύση που της επιτρέπει να εξελίξει τις υπηρεσίες φωνής και SMS της προς ένα δίκτυο IP επικοινωνιών βασισμένο στο cloud. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να αξιοποιήσουν το cloud και τις τεχνολογίες εικονικοποίησης, ώστε να διερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Το μοναδικό end-to-end δίκτυο επικάλυψης (overlay) για κλήσεις VoLTE και Wi-fi συμπεριλαμβάνει λειτουργίες VNF για τα Ericsson IP Multimedia Subsystem με το Ericsson Multimedia Telephony Application Server, Ericsson Call Session Control Function, Ericsson Evolved Packet Core με το Ericsson Evolved Packet Gateway, Ericsson Wi-Fi Mobility Gateway και άλλες λειτουργίες ελέγχου και πιστοποίησης της Ericsson.

Πηγή: infocom.gr