Η Ελλάδα δεν είναι ψηφιακή

Δεν έχουμε αρκετές ψηφιακές δεξιότητες. Δεν εμπιστευόμαστε το Ίντερνετ για αγορές και συναλλαγές. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν παρέχουν μέσω Διαδικτύου τις υπηρεσίες τους. Οι διαπιστώσεις αυτές τοποθετούν την Ελλάδα 26η μεταξύ 28 χωρών, σύμφωνα με τον νέο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας που ανέπτυξε και έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πόσο ψηφιακή είναι μια χώρα ποικίλλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Τα σύνορα παραμένουν εμπόδιο για μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Το Νέο εργαλείο

Το νέο εργαλείο που παρουσιάστηκε σήμερα δίνει μια συνοπτική εικόνα, ανά χώρα,

 • της συνδεσιμότητας (πόσο διαδεδομένα, γρήγορα και προσιτά είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα),
 • των δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου,
 • των διαδικτυακών δραστηριοτήτων (π.χ. ειδήσεις, αγορές), καθώς και
 • του βαθμού ανάπτυξης ορισμένων βασικών ψηφιακών τεχνολογιών (ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.) και
 • ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών (ηλ. διακυβέρνηση, ηλ. υγεία κ.λπ.).

Τα στοιχεία είναι ως επί το πλείστον του 2013 και του 2014. Παρέχουν μια γενική εικόνα της ψηφιακής Ευρώπης, καθώς και κατάταξη των χωρών με βάση τις καλύτερες επιδόσεις στον ψηφιακό τομέα.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Σε σχέση  με το προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός  ότι το 100% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 37 % δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές.

Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 59% είναι τακτικοί χρήστες του  διαδικτύου, ενώ το 33% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες  εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν  ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές  συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες θεωρούνται ως «βασική πρόκληση» για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ. Ωστόσο, αναφέρεται ως θετικό ότι το 38% των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια  διοίκηση μέσω διαδικτύου.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με χαμηλές επιδόσεις και οι  επιδόσεις της είναι χαμηλότερες του μέσου όρου.

Η κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη

Τα κύρια συμπεράσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για όλη την Ε.Ε. είναι:

 • Η ψηφιακή εμπειρία εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, καθώς οι επιδόσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, ξεκινώντας από τις χώρες με τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις, όπως η Δανία (βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων 0,68, με μέγιστο το 1) και φθάνοντας στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις, όπως η Ρουμανία (βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων 0,31).
 • Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τακτικά: 75% το 2014 (έναντι 72% το 2013), ποσοστό που κυμαίνεται από 93% στο Λουξεμβούργο μέχρι 48% στη Ρουμανία.
 • Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο: Το 49% των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο παίζουν ή τηλεφορτώνουν παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική. Το 39% των νοικοκυριών που έχουν τηλεόραση παρακολουθούν βίντεο επί παραγγελία.
 • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συναντούν εμπόδια όσον αφορά το ηλ. εμπόριο: μόνο το 15% των ΜΜΕ πωλούν μέσω διαδικτύου – και από ποσοστό αυτό, λιγότερες από τις μισές κάνουν πωλήσεις εκτός συνόρων.
 • Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άλλες. Το 33% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 69% στη Δανία έως 6% στη Ρουμανία. Το 26% των γενικών ιατρών στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονική συνταγογράφηση για να στέλνουν συνταγές σε φαρμακοποιούς μέσω διαδικτύου, αλλά το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 100% στην Εσθονία μέχρι 0% στη Μάλτα.

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη περνά στην ψηφιακή εποχή και οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν νέες εξαιρετικές υπηρεσίες. Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο: οι πολίτες θέλουν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο, και εμείς πρέπει να τους διευκολύνουμε την πρόσβαση αυτή. Μια ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί να τους παρέχει ευρύτερη πρόσβαση, να βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται, και να αυξάνει την εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλει ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.»

Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε τα εξής: «Ο Ψηφιακός Δείκτης δείχνει ότι οι πολίτες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπουν ταινίες: εξακολουθούν να βλέπουν τις αγαπημένες τους σειρές στην τηλεόραση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (40%) παρακολουθεί επίσης βίντεο επί παραγγελία και ταινίες στο διαδίκτυο. Οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των πολιτών και θα πρέπει να σκεφθούμε πώς να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας».

 • Ο Ψηφιακός Δείκτης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος τη στρατηγική της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάιο. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία πέραν των συνόρων. Δημιουργώντας μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει πρόσθετη ανάπτυξη έως και 250 δισ. ευρώ και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εκτιμά η Επιτροπή.

Πηγή: In.gr